Naar zee van Dörte Hansen

Vertaling: Naar zee van Dörte Hansen, augustus 2023, HarperCollins Holland

In haar derde roman beschrijft Dörte Hansen het leven van de familie Sander, die op een eiland ergens voor de Noordzeekust woont. Vader en moeder komen allebei uit een oud vissersgeslacht. Eeuwenlang leefden die families in een patroon waarbij de mannen voor langere tijd naar zee gingen en voor korte tijd weer terugkwamen. De keuze om zelf invulling aan het leven te geven, was er meestal niet.

Inmiddels zijn de omstandigheden op het eiland veranderd: de visserij is grotendeels vervangen door het toerisme. De een heeft zich daaraan aangepast en de ander ziet de toeristen het liefst verdwijnen. Maar het ritme van de zee blijft voor iedereen bepalend. Dat geldt ook voor de drie kinderen in het gezin Sander.

Hansen weet met haar beeldende taal de sfeer op het eiland en de karakters van de hoofdpersonen goed weer te geven.