De Jodenauto van Franz Fühmann

Vertaling: De Jodenauto van Franz Fühmann, mei 2014, Lebowski Publishers.

Cover van de jodenauto

Dankzij een mentoraat van het Expertisecentrum Literair Vertalen kon ik deze mooie verhalenbundel vertalen. In de Jodenauto verbindt Fühmann telkens een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis aan een gebeurtenis uit zijn leven.

Het begint met de Grote Depressie in 1929 en eindigt met de oprichting van de DDR in 1949. De ik-figuur blikt terug op die periode in zijn leven en laat in de veertien verhalen met de nodige ironie het proces zien hoe hij van een fanatieke nazi tot een overtuigde communist werd.

Recensie: NRC Handelsblad